Hizmet Koşulları

Hizmet Koşulları

1.Giriş:Freemeteo bir hava tahmini sitesidir. Kullanıcılarına hava tahminleri ve özel hava tahminleri ile e-posta duyuruları gibi ilgili hizmetler sunar. Freemeteo'ya erişim tüm kullanıcılara ücretsizdir. Ancak Freemeteo, ileride siteye ve sitede sunulan hizmetlere erişimi değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. Böyle bir durumda Freemeteo, kayıtlı tüm kullanıcılarına önceden bildirimde bulunacak ve Freemeteo'ya abone olma fırsatı sunacak. İşbu vesileyle Freemeteo, içerik, sitenin erişilebilir saatleri ve sitenin erişimi veya kullanımıyla ilgili ihtiyaç duyulan ekipmanlar dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, sitenin herhangi bir bölümünü veya özelliğini değiştirme, düzeltme veya sonlandırma hakkını kendinde saklı tutar.

2.Telif Hakkı: Site; metin, yazılım, fotoğraf ve grafik dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, telif hakkı içeren materyal, ticari marka ve diğer telifli bilgileri içermektedir. Freemeteo, burada yer alan materyallerin ve bunların fikri mülkiyet haklarının ve diğer mülkiyet haklarının tek sahibidir. İşbu vesileyle tüm haklar saklıdır. Bu nedenle, site içeriğinin belli bir bölümünün kişisel amaçlı olarak ve menşe bilgisini silmeden yedeğini almak haricinde, kullanıcılarının site materyalinin tümünü veya bir kısmını, herhangi bir biçimde, Freemeteo'nun önceden vereceği yazılı izin olmaksızın satmaları, kopyalamaları, değiştirmeleri, yeniden üretmeleri, yayımlamaları yüklemeleri, iletmeleri veya dağıtmaları yasaktır.

3.Yükümlülük Sınırlandırması:

A. Kullanıcılar, Freemeteo'yu kendi inisiyatifleri çerçevesinde kullandıklarını ve sitenin kullanımından doğacak riskleri kabul ettiklerini beyan ederler. Freemeteo, iştirakçileri ve hizmet sağlayıcılar, sitenin kesintisiz, hatasız olarak çalışacağı veya hataların düzeltileceği taahhüdünü vermemektedir. Ayrıca Freemeteo, sitenin kullanımından elde edilen sonuçların, burada verilen bilgilerin ve hizmetlerin, özellikle doğruluğu veya kesinliği konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir.

B. Bilgiler ve Freemeteo hizmetleri, kullanım hakkı, Freemeteo tarafından sağlanan bilgiler, hizmetler veya ürünlerle ilgili garantiler ve ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk veya ihlal durumunun olmaması gibi garantiler dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni herhangi bir taahhüt içermeden, "olduğu gibi" esasına göre, temin edilir

C. Freemeteo'da yer alan bilgiler, kullanıcılar tarafından herhangi bir eyleme yönelik veya aksi yönde bir tavsiye veya teşvik olarak yorumlanamaz. Freemeteo, işbu sitedeki bilgilerle ilgili olarak kullanıcıların yapacağı yorumlardan veya site aracılığıyla elde ettikleri bilgiler ışığında gerçekleştirmeye karar verdikleri faaliyetlerden sorumlu tutulamaz.

D. Freemeteo, hizmetlerin kesintisi, hatası, yanlışlığı, düzeltilmesi ve silinmesi yüzünden doğabilecek zarar ziyan veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca Freemeteo, kullanıcının Freemeteo'ya veya sayfasında bağlantısını verdiği diğer bir siteye erişiminden elde ettiği hizmetin çalışması veya çalışmamasından, işlenmesinde veya iletilmesinde yaşanacak gecikmelerden, iletişim hatlarındaki sorunlardan ve bulaşabilecek virüslerden, kayıtların hırsızlığı veya yok edilmesi veya yetkisiz erişimi, değiştirilmesi ya da kullanılmasından doğacak arızalardan, sözleşme ihlali, haksız muamele, ihmal veya diğer hangi sebepten ötürü olursa olsun sorumlu tutulamaz. İşbu yükümlülük sınırlandırması, Freemeteo'da veya sayfasında bağlantısını verdiği diğer bir sitede yayımlanmış olan materyalin indirilmesinden doğacak hasarlarda da geçerlidir.

E. İşbu yükümlülük sınırlandırması, kullanıcıya Freemeteo'nun herhangi bir sayfasına olağan erişim ya da bireysel talep sonucunda sunulmuş olan (hava tahminleri ve e-posta duyuruları dahil ancak bunlarla da sınırlı kalmamak kaydıyla) tüm bilgi veya hizmetleri kapsayacaktır.

4.E-posta Duyuruları: Freemeteo'nun e-posta duyuru hizmetine abone olduklarında kullanıcılar, duyuru hizmetinin yedi (7) gün içinde başlayacağını kabul etmiş sayılırlar. Bilgiler, ürünler ve hizmetler, "olduğu gibi" ve "olduğu anda" esasına göre temin edilir ve sıklığı azaltılabilir veya dönem dönem askıya alabilir. Freemeteo, önceden uyarı veya açıklama yapmadan kullanıcılarının e-posta uyarı aboneliklerini askıya alma veya sonlandırma hakkını kendinde saklı tutar. E-posta duyurularında görüntülenen içeriğin, telif hakkı dahil tüm fikri mülkiyet hakları Freemeteo'ya aittir. İşbu vesileyle tüm haklar saklıdır.

5.Ekipman: : İşbu sitenin erişimi ve kullanımı için gerekli tüm ekipmanları (ör. telefon hattı, bilgisayar donanımı vs.) edinmek ve kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır. Ancak Freemeteo, istediği anda ve önceden uyarı vermeden işbu sitenin erişimi ve kullanımı için gerekli ekipmanları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. İşte bu sitenin erişimi ve kullanımı için gerekli tüm üçüncü şahıs ücretler (ör. internet servis sağlayıcılarının ücretleri, vs.) kullanıcıların sorumluluğu altındadır.

6.Diğer sitelere verilen bağlantılar: Freemeteo, diğer internet sitelerine bağlantı verir. Freemeteo, söz konusu bu internet sitelerinde yer alan bilgi ve hizmetlerin ulaşılabilirliği, içeriği, kişisel veri koruma politikası, olası telif hakkı ihlalleri, niteliği ve miktarı üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığı gibi, böyle bir kontrole sahip olma konumunda da değildir. Kullanıcılar, söz konusu siteleri ziyaretleri veya kullanımları sırasında oluşabilecek herhangi bir sorunda bu sitelere başvurmalıdır. Freemeteo, söz konusu bu sitelerin içeriğini sahiplenmez veya bu hususta bir sorumluluk kabul etmez.

7.Reklamlar: Freemeteo, reklam materyalleri yayınlar ve sıklıkla reklam verenlerin ana sayfasına bağlantı verir. Freemeteo, söz konusu reklamların, reklam bantlarının veya açılır pencere reklamlarının içeriği, kişisel veri koruma politikası veya olası telif hakkı ihlalleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığı gibi, böyle bir kontrole sahip olma konumunda da değildir. Kullanıcılar, söz konusu siteleri ziyaretleri veya kullanımları sırasında oluşabilecek herhangi bir sorunda doğrudan reklam verenlere başvurmalıdır. Freemeteo, sitede yayınlanan reklamların içeriğini veya reklam verenlerin sitelerindeki içeriğini sahiplenmez veya bu hususta bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Freemeteo, Freemeteo aracılığıyla reklamı yapılan veya Freemeteo'ya bağlantı veren üçüncü şahıs servis sağlayıcılarla kurduğu iletişimden veya söz konusu iletişimden doğacak ticari anlaşmadan sorumlu tutulamaz.

8.Üçüncü Şahıs İçeriği: Freemeteo, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgi, veri, metin ve grafikler yayınlayabilir. İster herkese açık yayınlasın ister özel olarak gönderilsin söz konusu bu materyaller, sahibinin sorumluluğu altındadır. Freemeteo, söz konusu materyaldeki hata ve/veya kusurdan veya kullanıcının bu materyali kullanması sonucunda yaşayabileceği zarar ziyandan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar müstehcen, kaba, uygunsuz, saldırgan, karalayıcı, suistimal edici, özel hayatı veya aleniyet haklarını, fikri mülkiyet haklarını ihlal edici veya yasalara aykırı bir içerik yayınlamayacaklarını kabul eder ve Freemeteo da bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Ayrıca Freemeteo, kullanıcıları tarafından yayınlanmış veya iletilmiş, suç sayılabilecek, hukuki mesuliyet yaratabilecek veya yasaları ihlal edebilecek bir eylemi teşvik eden materyalden dolayı sorumlu tutulamaz. İşbu sitenin kullanıcıları, internetin uluslararası tabiatını kavramış olduklarını, dolayısıyla her ülkenin yerel ahlak kurallarını tanıyıp bunlara saygı göstereceklerini beyan ve kabul etmiş sayılırlar.

9.Denetleme: Freemeteo, kendi takdirine bağlı olarak sitesine gönderilen veya yayınlanan herhangi bir materyali yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkına sahiptir. Freemeteo, kendi takdirine olarak burada belirtilen maddeleri ihlal ettiğini veya başka nedenlerden dolayı sakıncalı bulduğu herhangi materyali kaldırma hakkına sahiptir.

10.Tazmin: Kullanıcılar, siteyi kullanımlarından doğacak her türlü hak iddia talebi, hukuki işlem, talep, zarar ziyan, masraf, yükümlülük, kayıp ve (avukat masrafları da dahil) giderlerden Freemeteo'yu, sahiplerini, çalışanlarını, iştiraklerini veya temsilcilerini savunacağını, tazmin edeceğini ve zarar görmesini engelleyeceğini kabul eder.

11.Veri Koruma: Bazı durumlarda kullanıcıdan, kendi işleminin gerçekleşebilmesi için kişisel bilgilerini vermesi istenebilir. Bu bilgi Freemeteo tarafından kullanılır ve Freemeteo söz konusu bu bilgiyi üçüncü şahıslara aktarmaz. Bu bilgilerin kullanılması ve işlenmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Beyanı'na bakınız.

12.Şartların değiştirilmesi: Freemeteo, işbu sitenin kullanımıyla ilgili şart ve koşulları, tümden veya kısmen, önceden bilgi vererek ya da vermeyerek, istediği zaman değiştirme veya düzeltme hakkına sahiptir. Kullanım şartlarında yapılan değişik veya düzeltmelerden sonra sitenin kullanılıyor olması, söz konusu değişimlerin kullanıcı tarafından kabul edildiği şeklinde yorumlanacaktır.

13.Diğer: İşbu kullanım şartları, taraflarla Freemeteo arasında, Freemeteo'nun kullanımıyla ilgili anlaşmanın tümünü oluşturur ve bu konuyla ilgili önceden yapılan tüm yazışma veya sözlü anlaşmaların yerine geçer. Taraflardan herhangi birinin ihlal veya kusurdan feragat etmesi, emsal veya müteakip ihlal veya kusurdan feragat oluşturacak şekilde yorumlanmayacaktır. Bölüm başlıkları okuma kolaylığı sağlaması için konulmuştur, işbu Kullanım Şartları'nın yorumlanmasını engellemeyecektir.

14.Ayrılmazlık:İşbu Anlaşma'nın bir maddesi, herhangi bir yargı yetkisi dahilinde yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum işbu Anlaşma'nın diğer maddelerinin yasallığını, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini söz konusu yargı yetkisi dahilinde etkilemeyecektir.

15.Dil: İşbu Anlaşma'nın dili İngilizce'dir. İngilizce metin ile herhangi bir çevirisi arasında tutarsızlık olması durumunda İngilizce hali geçerli olacaktır.

16.Geçerli yasa – Yargı Yetkisi: İşbu kullanım şartları, Yunanistan ve Avrupa Birliği Yasaları çerçevesinde yorumlanacak ve işletilecek ve münhasır yargı yetkisi Yunanistan'daki Atina Mahkemeleri'nde olacaktır.